Dodatki Comarch Optima

Jakie są możliwości rozbudowy programu Comarch OPTIMA? System Comarch OPTIMA jest otwarty na indywidualne potrzeby małych i średnich firm. Istnieje wiele możliwości rozbudowy programu – podstawową jest oczywiście dokupywanie kolejnych, już gotowych modułów, obsługujących określone funkcjonalności. Co jednak można zrobić w momencie, gdy firma do swojej pracy potrzebuje niestandardowego rozszerzenia, niedostępnego w modułach dostarczanych przez […]

Zapytanie Ofertowe na zakup usług wdrożeniowych oraz szkoleniowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie_Ofertowe-usługi wdrożeniowe oraz szkoleniowe -ver01-2015-02-11   Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na: Zakup usługi informatycznej polegającej na instalacji i wdrożeniu systemu helpdesk. Uruchomienie wszystkich systemów oraz eliminacja ewentualnych błędów, pojawiających się w trakcie przeprowadzania operacji, testy poprawności działania systemu (testy backupów, przywracania danych, przełączania się na serwer backupowy w razie awarii […]

Świąteczny czas

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku życzą Artur Eger i pracownicy Eddie Conuslitng Groups

Zapytanie Ofertowe dostawa sprzętu i oprogramowania

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH  Zapytanie ofertowe II ETAP – v2014-04-28-v1 Przedmiotem zamówienia jest: 1.1            Dostawa sprzętu: 1.1.1        Zakup serwera o parametrach minimalnych takich jak: (Procesor 2,0GHz; Procesor 2,4GHz, Pamięć 16GB ECC, szyny montażowe rack, Twarde dyski 600GB SAS 10K 6G , klawiatura USB, mysz USB, Obudowa […]

Zapytanie Ofertowe na zakup i wykonanie tablic informacyjnych

Zapytanie ofertowe na zakup i wykonanie tablic i plakietek informacyjnych związanych z informacją o realizowanym projekcie Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: Tablic informacyjno – promocyjnych 2 szt. Plakietek informacyjno – promocyjnych – 100 szt. Zapytanie ofertowe na zakup tablic i plakietek informacyjnych-v01-2013-12-04 Poniżej znajduje się link do wersji edytowalne wzoru formularza ofertowego Ogólny-Formularz_Oferty-v1

Zapytanie ofertowe na instalację i wdrożenie systemu BOK

Zapytanie ofertowe na uzbrojenie BOK 1. Przedmiotem zamówienia są usługi techniczne i informatyczne polegające na instalacji i wdrożeniu systemu BOK. 2. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie usług technicznych i informatycznych w następującym zakresie: a) podwieszenie monitorów, b) konfiguracja radiolinii i podłączenie do istniejącej infrastruktury elektryczne i sieciowej, c) wyprowadzenie okablowania dla przełącznika KVM, d) instalacja modułów, […]

Usługi eksperckie w zakresie reinżynierii procesów biznesowych

zapytanie-ofertowe-reinżynieria-procesów-biznesowych-vn2 Przedmiotem zamówienia jest zakup usług eksperckich usług doradczych o charakterze informatycznym w zakresie inżynierii procesów biznesowych. Przedmiot zapytania obejmuje: Spotkania konsultacyjne w siedzibie zamawiającego Mapowanie procesów Analiza procesów biznesowych Analiza struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i relacji z Partnerami biznesowymi Przygotowanie jednolitego dokumentu w postaci Księgi Jakości, której celem będzie Zaprojektowanie zmian w realizacji procesów po […]

Zapytanie ofertowe na licencje serwerowe

1. Przedmiotem zamówienia są licencje serwerowe, licencja systemu Exchange oraz licencje dostępowe. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę następujących licencji: a) 3 szt. licencji serwerowej, MS Windows 2008 R2 Server Standard OEM; b) licencja serwer MS SQL c) licencja systemu Exchange d) 20 szt. licencji dostępowych (Exchange 2013 SNGL OLP NL UsrCAL) Zapytanie ofertowe na zakup […]

Zapytanie ofertowe na zakup i instalację uzbrojenia serwerowni

Zapytanie ofertowe na zakup i instalację uzbrojenia serwerowni-n-7-wyj Zamówienie jest dokonywane w ramach realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-054/13-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Poniżej znajduje się link do wersji edytowalne wzoru formularza ofertowego Ogólny-Formularz_Oferty-v1

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług prawnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług prawnych 1. Przedmiotem zamówienia są usługi prawne (polegające na zmianie konstrukcji umów z partnerami, dostosowując do warunków współpracy w wyniku realizacji projektu). 2. Przedmiot umowy obejmuje zmianę konstrukcji umów, jakie dotychczas były zawierane z partnerami biznesowymi Zamawiającego w taki sposób, aby dostosować je do warunków współpracy w wyniku wdrożenia systemu […]