Zapytanie ofertowe na wykonanie usług prawnych

1. Przedmiotem zamówienia są usługi prawne (polegające na zmianie konstrukcji umów z partnerami, dostosowując do warunków współpracy w wyniku realizacji projektu).
2. Przedmiot umowy obejmuje zmianę konstrukcji umów, jakie dotychczas były zawierane z partnerami biznesowymi Zamawiającego w taki sposób, aby dostosować je do warunków współpracy w wyniku wdrożenia systemu B2B automatyzującego współpracę Zamawiającego z partnerami biznesowymi

Poniżej znajduje się link do wersji edytowalne wzoru formularza ofertowego

Ogólny-Formularz_Oferty-v1