Zapytanie ofertowe na zakup i instalację uzbrojenia serwerowni-n-7-wyj
Zamówienie jest dokonywane w ramach realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-054/13-00.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

Poniżej znajduje się link do wersji edytowalne wzoru formularza ofertowego

Ogólny-Formularz_Oferty-v1