1. Przedmiotem zamówienia są licencje serwerowe, licencja systemu Exchange oraz licencje dostępowe.
2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę następujących licencji:
a) 3 szt. licencji serwerowej, MS Windows 2008 R2 Server Standard OEM;
b) licencja serwer MS SQL
c) licencja systemu Exchange
d) 20 szt. licencji dostępowych (Exchange 2013 SNGL OLP NL UsrCAL)
Zapytanie ofertowe na zakup licencji-wyj