Zapytanie ofertowe na uzbrojenie BOK

1. Przedmiotem zamówienia są usługi techniczne i informatyczne polegające na instalacji i wdrożeniu systemu BOK.
2. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie usług technicznych i informatycznych w następującym zakresie:
a) podwieszenie monitorów,
b) konfiguracja radiolinii i podłączenie do istniejącej infrastruktury elektryczne i sieciowej,
c) wyprowadzenie okablowania dla przełącznika KVM,
d) instalacja modułów,
e) konfiguracja przełącznika oraz modułów

Poniżej znajduje się link do wersji edytowalne wzoru formularza ofertowego

Ogólny-Formularz_Oferty-v1