Dla naszego klienta – LAUNCHING SOLUTION Sp. z o.o.

Dokonaliśmy wdrożenie systemów w zakresie kolokacji, przetwarzania oraz przechowywania danych.

Hostowania i serwisów www.

Dodatkowo wdrożyliśmy platformę poczty korporacyjnej Exchange 2019.

Dziękujemy za udzielone zaufanie.