Usługi eksperckie w zakresie reinżynierii procesów biznesowych

zapytanie-ofertowe-reinżynieria-procesów-biznesowych-vn2 Przedmiotem zamówienia jest zakup usług eksperckich usług doradczych o charakterze informatycznym w zakresie inżynierii procesów biznesowych. Przedmiot zapytania obejmuje: Spotkania konsultacyjne w siedzibie zamawiającego Mapowanie procesów Analiza procesów biznesowych Analiza struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i relacji z Partnerami biznesowymi Przygotowanie jednolitego dokumentu w postaci Księgi Jakości, której celem będzie Zaprojektowanie zmian w realizacji procesów po […]

Zapytanie ofertowe na licencje serwerowe

1. Przedmiotem zamówienia są licencje serwerowe, licencja systemu Exchange oraz licencje dostępowe. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę następujących licencji: a) 3 szt. licencji serwerowej, MS Windows 2008 R2 Server Standard OEM; b) licencja serwer MS SQL c) licencja systemu Exchange d) 20 szt. licencji dostępowych (Exchange 2013 SNGL OLP NL UsrCAL) Zapytanie ofertowe na zakup […]

Zapytanie ofertowe na zakup i instalację uzbrojenia serwerowni

Zapytanie ofertowe na zakup i instalację uzbrojenia serwerowni-n-7-wyj Zamówienie jest dokonywane w ramach realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-054/13-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Poniżej znajduje się link do wersji edytowalne wzoru formularza ofertowego Ogólny-Formularz_Oferty-v1

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług prawnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług prawnych 1. Przedmiotem zamówienia są usługi prawne (polegające na zmianie konstrukcji umów z partnerami, dostosowując do warunków współpracy w wyniku realizacji projektu). 2. Przedmiot umowy obejmuje zmianę konstrukcji umów, jakie dotychczas były zawierane z partnerami biznesowymi Zamawiającego w taki sposób, aby dostosować je do warunków współpracy w wyniku wdrożenia systemu […]

Współpraca z SoftPlast’em

Od niedawna zaczęliśmy współprace z firmą SoftPlast, międzynarodowa firmą handlową. Jesteśmy dumni z naszych klientów i razem z nimi chcemy rosnąć w siłę. Aktualnie firma SoftPlast została podłączoną na nasze łącze, w planach mamy wirtualizacje serwerów, zapewnienie bezpieczeństwa danych, obsługę informatyczną itp. Zdjęcia z instalacji: