Usługi informatyczne

Oferowane przez nas Usługi Informatyczne pozwalają naszym Klientom koncentrować się na najważniejszych procesach, powierzając nam bezpieczeństwo danych oraz stałe wsparcie techniczne.

Powierzenie zewnętrznej firmie obsługi procesów informatycznych przyniesie Państwu wymierne korzyści:

  • optymalizacja kosztów,
  • mniejsze ryzyko,
  • uproszczenie struktury,
  • dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań,
  • szybszą reakcję w sytuacjach awaryjnych,
  • stałą kontrolę realizacji.
Optymalizacja kosztów

Wybierając Nasze Usługi sami ustalacie Państwo za co i ile chcecie płacić, jak również formę współpracy – z umową lub bez umowy. Możecie Państwo wybrać umowę godzinową (wykupując określoną ilość godzin) lub ryczałtową (nielimitowana ilość godzin). Istnieje także możliwość płatności przed realizacją (Prepaid) – wykupienie pakietu na dowolną ilość godzin do wykorzystania przez cały rok!

Współpraca z nami pozwoli Państwu obniżyć koszty stałe związane np. z utrzymaniem działu informatycznego lub wysokimi stawkami godzinowymi specjalistów.

Kompleksowość naszych usług zapewnia niższe koszty m.in. dzięki wykorzystaniu naszego nowoczesnego zaplecza technicznego wraz z doświadczonym zespołem specjalistów.

Mniejsze ryzyko

Przeniesienie na nas ryzyka związanego z bezawaryjnym działaniem sprzętu czy sieci informatycznej lub zabezpieczeniem danych zapewnia spokój i pozwala zająć się naprawdę ważnymi procesami. Całość obowiązków związana z zabezpieczeniem oraz podtrzymaniem ciągłości pracy spoczywa na nas.

Uproszczenie struktury

Obecnie istnieje problem ze znalezieniem Informatyka do pracy, co związane jest z wysokim wysyceniem polskiego rynku przez firmy programistyczne i technologiczne.
Dlatego nasza firma wyszła naprzeciw potrzebom rynku i dostarcza nowoczesne usługi informatyczne w ramach zewnętrznej struktury.

Teraz nie musicie już Państwo tworzyć własnego działu informatycznego, co wiąże się z problemami oraz wysokimi kosztami.

Dzięki nam macie Państwo pewne bezpieczeństwo informatyczne 24h na dobę.

Dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań

Stale podnosimy własne kwalifikacje, obserwujemy trendy na rynku informatycznym i inwestujemy w rozwój stosowanych przez nas technologii.

Pozwala to na m.in.:

  • zapewnienie Państwu wysokiego poziomu usług,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych oraz działania sieci,
  • stałą aktualizację systemów i oprogramowania,
  • rozwój systemów informatycznych,
Szybsza reakcja

Zapewniamy Państwu stały kontakt i dostęp do naszego help-desk. Teraz możecie Państwo do nas zadzwonić lub napisać – wszystko w jednym miejscu.

Naszym Klientom zapewniamy obsługę dostosowaną do ich potrzeb i wymogów. Czas reakcji to niekiedy NBD (Next Business Day) lub w dniu awarii i dostosowujemy go do specyfiki firmy naszego Klienta.

Szybki i łatwy kontakt z Informatykiem – wszystko pod jednym dachem.

Stała kontrola

Wielu Klientów ma problem z oszacowaniem kosztów pracy Informatyka lub monitoringiem postępu prac. Teraz możecie Państwo w dowolnym momencie sprawdzić status realizacji oraz koszt naszej pracy.

Udostępniamy Państwu system bilingów i raportów on-line:

– monitoring statusu realizacji usługi,

– raport godzinowy,

– raport kosztowy.

W każdej chwili możecie Państwo szybko wygenerować raport podsumowujący usługę, miesiąc czy nawet cały rok!

Realna wycena pracy

Wielu naszych Klientów ma negatywne doświadczenia z Informatykami „na telefon”. Często wyceny są sprzeczne z realnym czasem i poziomem wykonania usługi, np. 50% stawki rynkowej i 2x dłuższy czas realizacji. Co więcej wielu rynkowych specjalistów zawyża wyceny, naciągając niejako Klientów na godziny.

W naszym przypadku proces wyceny zakłada przeprowadzenie darmowego niezobowiązującego audytu potrzeb Klienta i opracowanie na jego podstawie wyceny uwzględniającej realny czas pracy.

Postęp prac wraz z wykorzystanymi roboczogodzinami możecie Państwo na bieżąco analizować i porównywać na podstawie bilingów on-line.

Dzięki temu wiecie Państwo, za co płacicie a każda złotówka wydana na nas skutkuje realnymi zyskami Klienta.