Audyt bezpieczeństwa informatycznego

Zwiększająca się ilość sprzętu komputerowego oraz wciąż rosnące znaczenie Internetu stawiają przed firmami coraz więcej wyzwań. Wzrasta ryzyko utraty danych poprzez awarie sprzętowe lub włamania do sieci informatycznych. Tym samym coraz większego znaczenia nabiera konieczność zapewnienia bezpieczeństwa systemów komputerowych.

Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego pozwala sprawdzić i przetestować wszelkie środki wymiany informacji w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa?
 • Ocena techniczna infrastruktury wykaże potencjalne problemy technologiczne,
 • wskazane zostaną wszelkie odstępstwa od norm prawnych i zasad bezpiecznej wymiany danych,
 • analizowana jestochrona majątku oraz dobra firmowego,
 • danych i informacji,
 • wykrywane są potencjalne zagrożenia i niebezpieczeństwa,
 • oceniany jest poziom zabezpieczeń np. antywirusowych,
 • identyfikowane są wszelkie zdarzenia niezgodne z polityką bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania danych osobowych,
 • firma zyskuje ochronę przed niepożądanym działaniem z zewnątrz lub z wewnątrz,
 • wskazane zostają możliwe rozwiązania, których wdrożenie znacząco podnosi bezpieczeństwo firmowe.

Jak przebiega audyt informatyczny?

 • Audyt IT przygotowywany jest poprzez określenie jego zakresu, architektury systemów informatycznych, wewnętrznych zasad i polityki bezpieczeństwa, wskazanie osób kontaktowych i nakreślenie celów audytu,
 • badanie formalne, w ramach którego analizowana jest dokumentacja wewnętrzna,
 • badanie techniczne zasobów, sprawdzające sieci i systemy informatyczne, sprzęt komputerowy, serwery i inne nośniki danych,
 • analiza zbiorów danych osobowych, wraz ze sposobami pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania tych danych, pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z aktualnym stanem prawnym,
 • sprawdzenie zgodności infrastruktury z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w przypadku przetwarzania danych osobowych,
 • raport podsumowujący audyt wraz z wnioskami oraz zaleceniami zmian.

Zabezpiecz swoją firmę już dziś.