Audyt legalności oprogramowania

Bezpieczeństwo firmy to nie tylko zabezpieczenie finansowe, ale także to obejmujące obszar prawny. Wiele firm nie jest świadomych ryzyka związanego z instalowaniem oprogramowania i systemów komputerowych na firmowych komputerach.

Legalne oprogramowanie to problem często niesłusznie bagatelizowany. Kary za posiadanie nielegalnego oprogramowania w firmie obejmują kary finansowe (do 720.000,00 zł!) oraz pozbawienia lub ograniczenia wolności dla osób decyzyjnych (kierownicy, dyrektorzy, prezesi, właściciele).

Warto zatem wziąć pod uwagę konieczność sprawdzenia posiadanego oprogramowania na wszystkich firmowych komputerach. Pomocna w tym jest nasza usługa – audyt legalności oprogramowania.

Czym jest audyt legalności?

Audyt to usługa sprawdzenia i zarządzania legalnością oprogramowania w firmie. Obejmuje szczegółową analizę komputerów i serwerów (sieci informatycznej), co pozwala pozyskać wiedzę nt. zainstalowanego oprogramowania oraz licencji.

Dzięki audytowi osoby odpowiedzialne za oprogramowanie lub właściciele/zarząd będą mieć pewność co do oprogramowania i jego zgodności z prawem. Kontrola legalności oprogramowania zabezpiecza w ten sposób firmę na wypadek zewnętrznej weryfikacji.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt oprogramowania?
 • Potwierdzana jest zgodność posiadanego oprogramowania z aktualnym stanem prawnym (prawo autorskie),
 • Firma otrzymuje raport z pełną wiedzą o wykorzystywanych programach,
 • wyjaśniane są wszelkie zawiłości związane z umowami licencyjnymi,
 • sprzęt zostaje zinwentaryzowany oraz sprawdzony pod kątem wykorzystania go przez pracowników do celów prywatnych,
 • wdrożone zostają procedury wewnętrzne zapewniające bezpieczeństwo oraz poprawność stosowania i wykorzystania sprzętu oraz oprogramowania,
 • opracowywane zostają zasady wdrożenia oraz zdania (utylizacji) sprzętu w przypadku nowych pracowników lub zwolnień dotychczasowych,
 • firma oraz osoby decyzyjne mogą spać spokojnie – prawo nie jest naruszane a kontrola nie grozi sankcjami.
Z czego składa się audyt legalności oprogramowania?
 • Szczegółowa analiza posiadanego oprogramowania,
 • sprawdzenie licencji i wykazanie ew. nieprawidłowości,
 • inwentaryzacji sprzętu,
 • sugestie zmian wraz z możliwymi rozwiązaniami,
 • opracowanie wewnętrznych procedur i zasad,
 • doradztwo w zakresie zmian sprzętowych, modernizacji, zakupu i utylizacji.

Nasz audyt oprogramowania nie skutkuje żadnymi sankcjami. Chroni Państwa firmę przed karami nakładanymi przez organy państwowe!

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy już dziś!


Skontaktuj się z nami
w sprawie audytu oprogramowania.