PROCEDURA ODZYSKIWANIA DANYCH

Procedura odzyskiwania danych jest następująca:

  • Dostarczenie nośnika do analizy.
  • Nadanie statusu oraz numeru dla konkretnego zlecenia.
  • Skierowanie do laboratorium w celu przeprowadzenia analizy odzyskiwania danych.
  • Przeprowadzanie procedur analitycznych.
  • Powiadomienie Klienta o wynikach przeprowadzonej diagnozy, przedstawienie niezbędnych informacji na temat zawartości nośnika, spójności danych oraz kalkulacja cenowa.
  • Decyzja Klienta o podjęciu lub rezygnacji z procedur odzyskiwania danych.
  • W przypadku rezygnacji, zakończenie procedur.
  • W przypadku akceptacji wykonanie archiwizacji danych na wybranym przez klienta medium.
  • Zakończenie procedur.

  Poniżej przedstawiamy pełną procedurę odzyskiwania danych.

  Pierwszą pomoc uzyskujecie Państwo pod numerami telefonu naszej firmy, gdzie należy opisać napotkany problem.
  Po przekazaniu niezbędnych informacji prosimy o wypełnienie formularza zlecenia, (co najmniej wytłuszczone pola) dostępnego na stronie internetowej, bądź o dostarczenie nośnika do siedziby naszej firmy.

  Kolejnym krokiem a zarazem podstawowym do wykonania zlecenia jest przeprowadzenie diagnozy uszkodzonego urządzenia.

  Po wykryciu rodzaju problemu, jest on rozpatrywany w dwóch przypadkach: Logicznym lub fizycznym.

  Po wykonaniu diagnozy w przypadku uszkodzeń fizycznych, która jest warunkowo bezpłatna, ale tylko w trybie STANDARD a jej warunkowość opiera się tylko i wyłącznie na uzyskaniu wyniku negatywnego, przedstawiamy listę możliwych do odtworzenia danych wraz z listą plików oraz ich stanem spójności a także przybliżoną ceną (średnio dla powtarzalnych przypadków wahającej się od 1000-3000 zł.)

  Po zapoznaniu się z tymi informacjami, Klient decyduje w zakresie między zgodą na odtworzenia danych albo jej rezygnacją.

  W przypadku uszkodzeń logicznych, po wykonaniu analizy również bezpłatnej warunkowo, po której będziemy mogli jednoznacznie odpowiedzieć czy i jakie dane są możliwe do odtworzenia. Wszystko zostanie przedstawione w formie listy plików, z której należy wybrać interesujące Państwa pliki. Koszt odzyskania danych uzależniamy w tym przypadku od objętości danych i rozpoczyna się on od 300 zł.

  Czas potrzebny do wykonania analiz w trybie STANDARD wynosi od 6 do 10 dni roboczych a czas odtworzenia danych to zazwyczaj 3 dni robocze.
  Dla wymagających natychmiastowej pomocy, klienci mają możliwość wyboru trybu PRZYŚPIESZONEGO lub EKSPRESOWEGO.

  Zakończenie procesu odzyskiwania danych kończy się na przekazaniu Klientowi danych na innym nośniku typu CD/DVD bądź innym nośniku zapisu informacji.

  Nośniki możecie Państwo wysłać w zabezpieczonych przesyłkach poprzez kuriera, pocztę bądź dostarczyć go osobiście do siedziby firmy.