LAN & WAN

  • Wydajność sieci komputerowej jest kluczowym czynnikiem dla sprawnego działania organizacji
  • Niezmiernie znaczące jest również zapewnienie redundancji
  • My wiemy, jak zbudować od podstaw sieć lokalną i rozległą. Zaproponujemy najlepsze rozwiązanie
  • Zajmiemy się doborem urządzeń oraz współpracą z dostawcami usług operatorskich
Przykładowe projekty realizowane przez Nas w ostatnim okresie:
  • Budowa sieci kilkunastu oddziałów z dwoma głównymi data center i redundancją w zakresie połączeń
  • Sieć była realizowana w oparciu o tunele GRE over IPSEC i  dynamiczny routing OSPF
  • Konfiguracja protokołu BGP i polityk routingu dla potrzeb obsługi czterech łącz pochodzących od różnych dostawców
  • Budowa sieci LAN dla kilkuset pracowników składającej się z dwóch urządzeń core działających w oparciu o urządzenia Cisco 4500
    i kilkunastu urządzeń Cisco 2960 działających jako warstwa dostępowa