Systemy ERP – Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Rozwiązania klasy ERP to pakiety zintegrowanych aplikacji o budowie modułowej, wspierające działalność firm i instytucji we wszystkich formach aktywności biznesowej.

Przy wyborze rozwiązania informatycznego niezwykle istotne jest opisanie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwłaszcza w tych obszarach, które sprawiają najwięcej problemów. Opis ten jest podstawą analizy zakresu zmian oraz wymagań wobec oprogramowania zapewniającego optymalizację planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Oferowane przez nas rozwiązania klasy ERP stanowią pakiety zintegrowanych aplikacji o budowie modułowej, wspierające działalność przedsiębiorstw i instytucji we wszystkich formach aktywności biznesowej:

finanse – kompleksowe zarządzanie finansami i księgowością przedsiębiorstwa (planowanie finansowe, kontrola wykonania, analiza finansowa, konsolidacja finansowa, zarządzanie wydatkami, fakturowanie i ściąganie należności); w ramach tego obszaru możliwa jest obsługa procesów budżetowania
zarządzanie zasobami ludzkimi – pełne wykorzystanie potencjału pracowników, dzięki zastosowaniu skutecznych procedur ich doboru, obsadzania stanowisk, szkoleń, systemu wynagrodzeń i planowania ścieżek kariery
zarządzanie łańcuchem dostaw – skuteczne wspomaganie, integracja oraz automatyzacja wszystkich ogniw łańcucha dostaw od prac rozwojowych produktów, poprzez obsługę zapotrzebowań zakupów, planowanie dostaw, zamówień internetowych, po realizację zamówień
zarządzanie majątkiem – wykorzystanie określonej funkcjonalności modułów, pozwalającej na zarządzanie środkami trwałymi, nieruchomościami, urządzeniami, parkiem maszynowym oraz sprzętem będącymi własnością przedsiębiorstwa
zarządzanie projektami – rodzina modułów wspierająca cały cykl życia projektów i zarządzania nimi, z możliwością śledzenia wszystkich działań związanych z projektem lub inwestycją
produkcja – planowanie i zarządzanie produkcją skracające cykle produkcyjne, zwiększające efektywność operacji oraz optymalizujące procesy produkcyjne (przyjmując za kryterium czas i koszty realizacji zamówień odbiorcy)

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług, w tym m.in.:

  • analizę procesów biznesowych przedsiębiorstwa
  • wdrożenie systemów zarządzania (projektowanie, parametryzowanie, programowanie, testowanie)
  • implementację rozwiązań autorskich wypracowanych na bazie własnych doświadczeń
  • integrację z systemami zewnętrznymi Klienta
  • migrację danych z dotychczasowych systemów
  • szkolenia kluczowych i końcowych użytkowników systemu
  • opiekę powdrożeniową, nadzór eksploatacyjny, usługi serwisowe, utrzymanie systemu
  • rozwój i upgrade zaimplementowanych rozwiązań
  • audyt techniczny oraz funkcjonalny wdrożonych systemów
  • konsultacje i doradztwo

W ofercie produktowej posiadamy rozwiązania uznanych producentów rozwiązań klasy ERP, wspierających wiele sfer działalności przedsiębiorstw różnych sektorów:
Comarch, Microsoft Dynamics AX, Oracle E-Business Suite, SAP Business Suite i System ERP IFS Applications.