Sprzęt i oprogramowanie

Jedną z naszych głównych kompetencji jest wsparcie naszych Klientów w zakresie doboru, zakupu, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

W tym zakresie oferujemy Państwu najbardziej sprawdzony model współpracy:

 • konsultacje w zakresie rozpoznania Państwa potrzeb,
 • przygotowanie specyfikacji potrzebnego sprzętu i oprogramowania,
 • opracowanie kosztorysu zakupu i wdrożenia,
 • zakup sprzętu,
 • instalacja i wdrożenie sprzętu,
 • instalacja oprogramowania,
 • szkolenia z obsługi sprzętu i procedur,
 • serwisowanie sprzętu,

Zawsze kładziemy nacisk na najbardziej efektywny dobór sprzętu do indywidualnych potrzeb firmy.

Optymalne rozwiązania sprzętowe zapewniają niższe koszty oraz szybką i efektywną pracę.

Zajmujemy się także instalacją i wdrożeniem systemów oraz oprogramowania komputerowego.

W ramach tego segmentu usług najczęściej wykonujemy:

 • instalację systemów Windows,
 • instalację oprogramowania biurowego,
 • instalację systemów antywirusowych i zapewniających bezpieczeństwo sieci oraz przekazywania danych,
 • wdrożenie systemów typu CRM, modułów finansowo-księgowych, etc.

Sprzęt komputerowy wdrożony przez nas posiada gwarancje producentów.

W przypadku awarii i odesłania sprzętu do serwisu gwarantujemy Państwu zachowanie ciągłości pracy poprzez udostępnienie sprzętu zamiennego na czas naprawy.

Dopełnieniem naszej oferty sprzętowej jest utylizacja starego sprzętu komputerowego – także i ten często spotykany problem zdejmujemy Państwu z głowy.